firsttime

Politika upravljanja kolačićima

Opšte informacije

Kolačići su male tekstualne baze podataka (datoteke) koje se obično preuzimaju na Vaše računare, tablete ili mobilne uređaje (u nastavku teksta: uređaj) s internet lokacija koje posećujete. Kolačići se koriste za rad svih funkcija internet stranice, ostvarivanje boljeg korisničkog iskustva, a omogućavaju i analitike poseta stranici i napredno online oglašavanje.

Možete dobiti više informacija o kolačićima i kako oni funkcionišu tako što ćete posetiti veb stranicu

http://vvv.aboutcookies.org/ .

Sa svakom upotrebom ove veb stranice, lični podaci se mogu prikupljati korišćenjem gore pomenutih kolačića. Ove informacije o korišćenju kolačića treba čitati zajedno sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u svrhu učešća u inovacionom ekosistemu Banke na ovoj veb stranici gde možete dobiti više informacija o obradi ličnih podataka korisnika.

Koje kolačiće koristi platforma OTP Connect i koliko dugo?

Kolačići se mogu podeliti u dve makro-kategorije: „tehnički“ kolačići i kolačići „profilisanja“.

Tehnički kolačići se koriste isključivo u svrhu prenošenja komunikacije preko elektronske komunikacione mreže, ili u meri koja je striktno neophodna za pružanje usluge koju zahteva korisnik.

Kolačići za profilisanje imaju za cilj kreiranje korisničkog profila i koriste se za slanje reklamnih poruka u skladu sa preferencama izraženim u kontekstu surfovanja internetom.

Postoji još jedna kategorija, analitički kolačići, slični tehničkim kolačićima, koje veb lokacija koristi za prikupljanje informacija, u zbirnom obliku, o broju korisnika i načinu na koji posećuju veb lokaciju.

Kontrolori podataka koriste tehničke kolačiće na ovoj veb lokaciji: tehnički kolačići uključuju kolačiće pretrage ili sesije i funkcionalne kolačiće, čije bi onemogućavanje moglo da ugrozi iskustvo pregledanja veb stranice.

Na ovoj veb lokaciji ne koriste se kolačići za analitiku i profilisanje. Kontrolori podataka obaveštavaju korisnike da različite vrste kolačića koji se koriste imaju unapred određeno trajanje, kao što je navedeno u nastavku, osim ako nisu onemogućeni, kao što je opisano u odeljku „Kako mogu da kontrolišem kolačiće?“ Različiti tipovi kolačića koji se koriste na ovoj veb stranici su navedeni u nastavku.

1. Tehnički kolačići

Kolačići pretrage ili sesije koji se koriste na veb lokaciji su neophodni za njen rad. Ova vrsta kolačića se koristi kao odgovor na zahteve korisnika za usluge. Ovi tehnički kolačići, koje obezbeđuje i kojima upravlja Skipso LTD, koriste se, između ostalog, za:

-        Čuvanje podataka koje kao korisnik pružate tokom sesije pregledanja;

-        Staranje da korisnička podešavanja i akreditivi budu aktivni dok pregledate veb lokaciju;

-        Pregledanje sadržaja na izabranom jeziku pri svakom pristupu, prepoznajući iz koje zemlje se korisnik povezuje (i pamteći ovo podešavanje u budućim pristupima). Aktivacija ovih kolačića je neophodna, jer bi njihovo onemogućavanje moglo sprečiti ili u velikoj meri ugroziti ispravno pregledanje veb stranice. Moguće je podesiti pretraživač koji se koristi da blokira ove kolačiće, ali neki delovi veb stranice možda neće raditi.

Vrsta prikupljenih podataka: podaci koji se odnose na pretragu veb stranica.

Trajanje: Ovi kolačići imaju privremeno trajanje, nestaju sa uređaja kada korisnik završi sa pregledanjem veb stranice i zatvori pretraživač koji koristi.

2. Funkcionalni kolačići

Kontrolori podataka takođe koriste funkcionalne kolačiće za pretragu veb stranice, koji su neophodni da bi se obezbedio ispravan rad veb sajta, jer omogućavaju korisniku da pretražuje u okviru njega i koristi njegove osnovne funkcije. Ovi kolačići ni u kom slučaju ne prikupljaju informacije koje se mogu koristiti u komercijalne svrhe. Ove tehničke kolačiće takođe obezbeđuje i njima upravlja Skipso LTD. Ako su ovi kolačići onemogućeni, kvalitet i iskustvo pretrage možda neće biti zadovoljavajući.

Vrsta prikupljenih podataka: podaci koji se odnose na pregledanje veb stranica.

Trajanje: Ovi kolačići imaju privremeno trajanje, nestaju sa uređaja kada korisnik završi sa pregledanjem veb stranice i zatvori pretraživač koji koristi.

Kako mogu da kontrolišem kolačiće?

Imajte na umu da brisanje ili blokiranje kolačića može uticati na korisničko iskustvo pretrage i da neki delovi ove veb stranice možda više neće biti u potpunosti dostupni.

Instalacija tehničkih kolačića ne zahteva prethodnu saglasnost korisnika. Mogu se onemogućiti kroz podešavanja pretraživača kao što je navedeno u odeljku „Podešavanja pretraživača“. Uopšteno govoreći, potrebna je saglasnost korisnika za instalaciju i upotrebu kolačića za profilisanje, data pri prvom pristupu sajtu. Kada korisnik da saglasnost za njihovu upotrebu, on ili ona može da je opozove u bilo kom trenutku tako što će onemogućiti instalaciju kolačića za profilisanje kroz podešavanja pretraživača. Međutim, kontrolori podataka ne koriste kolačiće za profilisanje na ovom sajtu.

Podešavanja pretraživača

Većina pretraživača omogućava korisniku da proveri koji kolačići su instalirani, da ih izbriše pojedinačno ili da blokira kolačiće sa svih ili određenih veb lokacija. Kada se kolačići izbrišu, sva podešavanja na prethodno postavljenim opcijama biće izgubljena.

Stoga je moguće konfigurisati pretraživač da prihvati ili odbije kolačiće koje koristi ova veb lokacija. Svaki pretraživač je drugačiji, zato je potrebno proveriti konfiguraciona podešavanja konkretnog pretraživača koji se koristi za upravljanje opcijama za omogućavanje kolačića.

Aktiviranje ili deaktiviranje kolačića koji se koriste na eb lokaciji može se izvršiti u bilo kom trenutku prema uputstvima sadržanim u ovoj politici upotrebe kolačića.

Onemogućavanje tehničkih kolačića navedenih u prethodnom odeljku moglo bi sprečiti ispravnu pretragu veb stranice i/ili ograničiti njenu upotrebljivost. Shodno tome, da biste bolje koristili usluge dostupne preko veb stranice, ne preporučuje se onemogućavanje ovih tehničkih kolačića.

Pozivajući se na kolačiće ove veb stranice, korisnik može da promeni podešavanja kolačića, u skladu sa konfiguracijom pretraživača koji koristi. Ispod možete pronaći linkove do konfiguracionih veb stranica najpopularnijih pretraživača:

-Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-webWebsite-data-sfri11471/mac
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=fr&hlrm=en
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-webWebsites-storing-cookies-Website-data-firefox
- Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html